Wednesday, September 5, 2007

Icon


Beginner:
ကြန္ပ်ဳတာဖန္သားျပင္ေပၚမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ ရုပ္ပံုငယ္ေလးေတြကို အိုင္ကြန္(Icon) လို႕ ေခၚၾကပါတယ္။ ျမန္မာစာ အဖြဲ႔က အဘိဓါန္မွာေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာ ပရိုဂရမ္ သေကၤတ လို႕ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ထား ပါတယ္... ေအာက္မွာ နမူနာ ပံုေလးနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရမွာပါ..


More Details:
တကယ္တမ္း ကေတာ့ အိုင္ကြန္ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္နဲ႔ အလုပ္ လုပ္ေဆာင္ပံု ေတြက အလြန္ က်ယ္၀န္းပါတယ္။
ကြန္ပ်ဳတာ ဖန္သား မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚရွိ အိုင္ကြန္တစ္ခုဟာ-
-ပရုိဂရမ္ (Program) တစ္ခု၊ ဖိုင္တစ္ခု၊ ဖိုင္မ်ား ထားရွိ သိမ္းဆည္းရာ ေနရာ (Folder) တစ္ခု၊ အမိန္႔ေပးခ်က္ (Command) တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခု စသည္ကို ကိုယ္စားျပဳု ေဖၚျပထားေသာ ရုပ္ပံုငယ္..
-အရာ၀တၳဳတစ္ခု ၊ စကားလံုးတစ္လံုး သို႔မဟုတ္ အယူအဆ တစ္ခုကို ပံုေဖာ္ျပသျခင္း
-လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္သည့္ အလုပ္ တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပခ်က္ စသည္ အားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...
-အိုင္ကြန္ေလးေတြကို တည္ရွိေနတဲ့ ေနရာအေပၚ လိုက္ျပီး ေမာက္စ္ (Mouse) နဲ႔ တစ္ခ်က္ ႏွိပ္တာ၊ ႏွစ္ခ်က္ အျမန္ႏွိပ္တာေတြ လုပ္တာဟာ သူတို႔ လုပ္ေပးရမယ့္ အလုပ္ကို ခိုင္းေစ လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္...

Advanced & References:
*.ကြန္ပ်ဳတာႏွင့္ အသံုးျပဳသူတို႔ၾကား ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ၾကားခံဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ေသာ စနစ္ (GUI)(ဂူအီ - Gooey ဟု အသံထြက္ ပါသည္) မွာ အိုင္ကြန္ေတြဟာ အဓိက က်တဲ့ အရာမ်ားအနက္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္လာပါတယ္...
*.အခုဆိုရင္ ကြန္ပ်ဳတာတစ္ခုတည္းမွာေတာင္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ... GUI စနစ္ကို အသံုးခ်လို႔ရတဲ့ ပစၥည္းတိုင္း၊ ေနရာတိုင္းမွာ (လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ကင္မရာ၊ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ိဳး စသည္) တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနပါျပီ..
*.ဒီစနစ္ကို စတင္သုေတသနျပဳ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာကေတာ့ Xerox ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ႕ Palo Alto သုေတသန အဖြဲ႕သားေတြျဖစ္ျပီး ... ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ား ကေန စတင္ခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ ထဲကို ေရာက္လာျပီ ျဖစ္ပါတယ္...
*.စာမဖတ္တတ္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ေလးေတြေတာင္ ကြန္ပ်ဳတာနဲ႕ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ အျခားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ မီဒီယာေတြနဲ႔ ပစၥည္းေတြကို ေကာင္းေကာင္းကိုင္တြယ္ အသံုးခ်ႏိုင္ လာခဲ့တာဟာ အိုင္ကြန္ေတြရွိေနတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္လည္း တစ္ခ်က္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္... "ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္တယ္" (Seeing is Believing) ဆိုသလိုပါပဲ ထိေတြ႔ေနၾက ျမင္ေတြ႕ေနၾက အရာတစ္ခုကို ဘာမွ မသိ နားမလည္ ေသးေပမယ့္ သိရွိ နားလည္ ေနသလို အသံုးခ် ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္...
*. တကယ္လို႔မ်ား GUI စနစ္နဲ႔ အိုင္ကြန္ေတြကို အသံုးျပဳတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာ စနစ္ေတြသာ ေပၚထြက္မလာခဲ့ရင္ ဒီေန႕ လူတိုင္းသံုးေနတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာေတြဟာ ေပၚစဦး ကာလကလို စာေၾကာင္းေတြနဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကေလးေတြ မဆိုထားနဲ႔ အရြယ္ေရာက္သ ူေတြေတာင္ အဂၤလိပ္စာ အခက္အခဲ၊ ကြန္ပ်ဳတာ ေ၀ါဟာရဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ လူတိုင္းလက္လွမ္းမွီစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ ပါဘူး...
*. အိုင္ကြန္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသံုးျပဳေနတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာဖန္သားျပင္ ျမင္ကြင္းရဲ႕ အေျခအေန အေပၚမူတည္ျပီး 16x16 pixel ကေန၊ 128x128 pixel, 512x512 pixel အရြယ္အစား အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္... ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ၾကိဳက္ အရြယ္အစားမ်ား အျဖစ္ ရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစဖို႔လည္း စက္ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္ (OS) ေတြက ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္...
*. အိုင္ကြန္ေတြကို ကြန္ပ်ဳတာ ဖန္သားျပင္ေပၚက Desktop၊ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ Toolbar မ်ားနဲ႔ Menu မ်ားမွာ အမ်ားအျပား ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္...
*. အိုင္ကြန္ေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကြဲျပားျခားနား ၾကေလ့ရွိျပီး မွတ္မိဖို႔လည္း အလြန္လြယ္ကူေအာင္ အသံုးျပဳရလြယ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားၾကပါတယ္...
*. အိုင္ကြန္ေတြရဲ႕ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေနာက္ထပ္ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သူတို႔ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အလုပ္၊ ေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို လိုရင္းတိုရွင္းနဲ႔ ထိထိမိမိ ေဖာ္ျပ ေပးထား ႏိုင္စြမ္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္..
*. ဥပမာ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ကူးယူထားတဲ့ အရာ တစ္ခုခုကို ျဖတ္ထုတ္ (Cut) ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့ အိုင္ကြန္မွာ "ကတ္ေက်း" ပံုနဲ႔ ေဖာ္ျပ ထားတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္... ေဆာ့ဖ္၀ဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ "ကတ္ေက်း" ေတြရဲ႕ အျပင္အဆင္ ေတြနဲ႔ အလွအပေတြသာ ေျပာင္းလဲ သြားတာ ျဖစ္ေပမယ့္ "ျဖတ္ထုတ္ေပးမယ္" ဆိုတဲ့ ကတ္ေက်းရဲ႕ အဓိပၸါယ္နဲ႔ မူလပံုပန္းကေတာ့ မေျပာင္းလဲပါဘူး...
*. အလားတူပဲ Windows OS ကိုအသံုးျပဳတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာ ဖန္သားျပင္ေပၚမွာ အျမဲ ေတြ႔ျမင္ေနရတဲ့ အိုင္ကြန္ေတြျဖစ္တဲ့ My Computer, My Network Places စတဲ့ အိုင္ကြန္ေတြ ဆိုရင္လည္း Windows 95 ကေန ေနာက္ဆံုးထြက္လာတဲ့ စနစ္ေတြအထိ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အမည္၊ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရုပ္ပံုေတြသာ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေျပာင္းလဲ သြားၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဆိုလိုရင္းျဖစ္တဲ့ My Computer (ကိုယ္သံုးေနတဲ့ ကြန္ပ်ဳတာနဲ႔ သက္ဆိုင္တာေတြ အားလံုး ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ေနရာ)၊ My Network Places (မိမိကြန္ပ်ဳတာ နဲ႔ ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ေနရာမ်ား) ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြကေတာ့ ေျပာင္းလဲမသြားပါဘူး...
*. အလားတူပဲ Recycle Bin လို အိုင္ကြန္မ်ဳိးဆိုရင္ Microsoft Windows, Apple Macintosh စတဲ့ OS ေတြမွာ အမႈိက္ပံုး ပံုစံေလးနဲ႔ ေဖာ္ျပထားျပီး အသံုးျပဳေနခဲ့တာ ေတြ႕ၾကရမွာပါ... ပံုစံေတြ၊ အေခၚေတြနဲ႕ အေရာင္ အဆင္းေတြ အမ်ဳိးမ်ိဳး ကြဲျပားေနေပမယ့္ အမႈိက္ပံုး အသြင္ကေတာ့ ျမင္တာနဲ႔ သိသာလြယ္ျပီး... ပိုေကာင္းေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ ထည့္သြင္း လာတဲ့ အဂၤါရပ္ေတြ ရွိလာေပမယ့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ "မလိုအပ္ေတာ့ဘူး ထင္ရတဲ့ အရာေတြကို ခဏ ထည့္သြင္း ထားရွိလို႔ရတဲ့ ေနရာ" ကေတာ့ မေျပာင္းလဲခဲ့ ပါဘူး။
*. ဒိထက္ ပိုတိုးခ်ဲ႕ စဥ္းစားၾကည့္ၾကမယ္ ဆိုရင္- အိမ္ေတြရုံးေတြမွာ ရွိေနတဲ့ အမိႈက္ပံုးေတြလိုဘဲ ဆိုတာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္ ... မလိုအပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ရတဲ့ အရာေတြကို ထည့္လိုက္လို႔ ရျပီး၊ မွားထည့္ မိရင္လည္း (တကယ္ မဖ်က္ဆီး ရေသးဘူး ၊ အိမ္ေတြက အမိႈက္ပံုးေတြမွာ ဆိုရင္ တကယ္မသြန္၊ မစြန္႔ ရေသးဘူး ဆိုရင္) ျပန္ယူလို႔ ရႏိုင္တယ္- ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ တူညီေနတာ ေတြ႕ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...
*. ေနာက္ထပ္ အလားတူ အဓိပၸါယ္ေလးေတြကို အျခား အျခားေသာ အိုင္ကြန္ေတြနဲ႔ ျပင္ပမွာ လူသားေတြ ေန႕စဥ္ အသံုးျပဳ ေနၾကတဲ့ အသြင္တူ ပစၥည္းေလးေတြ အခ်င္းခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရင္ လည္း အမ်ားၾကီး ေတြ႕ႏိုင္ပါေသးတယ္...
*. ကြန္ပ်ဳတာေဆာ့ဖ္၀ဲ တီထြင္ေနသူေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀နဲ႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနရ တာေတြကို ပိုမိုလြယ္ကူ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ လူေတြ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳေနၾကရတဲ့ အရာေတြနဲ႔ပဲ ကြန္ပ်ဳတာမွာ ျမင္ေနရတဲ့ အရာေတြကို ပံုေဖာ္ျပသ ေပးေလ့ရွိၾကပါတယ္... ဒါကိုနားလည္ထားမယ္ဆိုရင္ အိုင္ကြန္တစ္ခုကို ျမင္တာနဲ႔ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ ဆိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္လို႔ ရပါတယ္...

Reference:
-define:icon, program, GUI, pixel & Toolbar in Google Search
-Books & Websites shown in Reference Section

ျမန္မာ ညီအကို ေမာင္ႏွမ်ားႏွင့္
အိုင္တီနည္းပညာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ထက္ပို၍
လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာ လိုသူ အနာဂါတ္ ျမန္မာ့ မ်ဳိးဆက္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ...
ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္လိုေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို Comment မွတဆင့္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး ေပးသြား ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား...

No comments: