Saturday, December 1, 2007

Button


Beginner:
ကြန္ပ်ဳတာ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ ခလုတ္ ေတြကို "အမိန္႔ေပးခလုတ္" (Command button) သို႔မဟုတ္ "ဖိတြန္းခလုတ္" (Push button) လို႔ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္..၊ ဒီခလုတ္ေလးေတြကို ႏွိပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ၾကိဳတင္ စီစဥ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္ …

More Details:
စံအျဖစ္ ထားရွိ အသံုးျပဳတဲ့ ခလုတ္ အမ်ားစုဟာ ေလးေထာင့္ပံု သို႔မဟုတ္ "ေထာင့္၀န္းေလးေထာင့္ပံု" (Round-rectangle) အသြင္ ရွိၾကပါတယ္.. အျမင့္ထက္ အလ်ားက ပိုက်ယ္ျပီး အတြင္းမွာ အေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပခ်က္ ပါရွိပါတယ္.. အခုလိုေပါ့.. (စမ္း ႏွိပ္ၾကည့္လိုက္ပါ-->>) ခလုတ္ တစ္ခုကို ဖိႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အသံုးအမ်ားဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ ေမာက္စ္ကို အသံုးျပဳျပီး ညႊန္တံနဲ႔ ကလစ္လုပ္ျခင္း ပါပဲ.. အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ား အေနနဲ႔ ကီးဘုတ္က ခလုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ႏွိပ္တာမ်ဳိးကိုလည္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္.. ခလုတ္ေတြဟာ အျမဲတမ္း ေလးေထာင့္ပံု ရွိေနရမယ္ ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတာ့ မရွိပါဘူး.. ေမာက္စ္ကို အသံုးျပဳသူေနသူ တစ္ေယာက္က ခလုတ္တစ္ခုကို ဖိႏွိပ္လုိက္တဲ့ အခါမွာ အဲဒီခလုတ္က လုပ္ေပးရမယ့္ အလုပ္ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အဓိက ျဖစ္ပါတယ္.. အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ရုပ္ပံုမ်ားနဲ႔ ေနာက္ခံေနရာမ်ားကိုလည္း ခလုတ္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေအာင္ ပရိုဂရမ္ျပဳလုပ္ ထားႏိုင္ပါတယ္.. အခ်ဳိ႕ေသာ ခလုတ္မ်ားကို ဖိႏွိပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အျပင္၊ ဖိလိုက္တဲ့ အတြက္ နိမ့္ဆင္းသြားတဲ့ အသြင္မ်ဳိး ျဖစ္လာေအာင္လည္း ဖန္တီးေပးထားေလ့ ရွိၾကပါတယ္..
ခလုတ္အမ်ားစုမွာ ရွိၾကတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္မ်ားကေတာ့ …
 • OK ခလုတ္ - လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္
 • Cancel ခလုတ္ - လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ရန္ (ဥပမာ- ဖြင့္လိုက္ေသာ ၀င္းဒိုး တစ္ခုကို ျပန္ပိတ္ျခင္း)
 • Exit ခလုတ္ - ပရိုဂရမ္ မ်ားကို ပိတ္ရန္ - ထြက္ရန္
 • လုပ္ေဆာင္ေစလိုေသာ အလုပ္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း (ဥပမာ - "၀င္မည္" "Sign In" ခလုတ္)
ေတြ ျဖစ္ပါတယ္ …
 • ပန္းသီး (Apple Macintosh)
 • ပန္းသီး ကြန္ပ်ဳတာမ်ား ပါရွိတဲ့ ခလုတ္ေလးေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ လံုး၀န္းတဲ့ သို႔မဟုတ္ ေထာင့္မ်ား လံုး၀န္းထားတဲ့ သလင္းေက်ာက္တုံးေလး မ်ားလို ပံုေဖာ္ထားတာ ျမင္ရမွာပါ။ ခလုတ္ေလးေတြ၊ အရုပ္ေလးေတြဟာ သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္အေပၚမူတည္ျပီး အသံုးျပဳမယ့္သူေတြရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကို ဖမ္းစားႏိုင္ေအာင္ မသိမသာ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ေလး ဖန္တီးထားတာ ျမင္ရမွာပါ။ ၊ ခၽြင္းခ်က္ အေနနဲ႔ - ၀င္းဒိုးေတြကို အဖြင့္/အပိတ္ လုပ္ေပးမယ့္ ဘယ္ဘက္ အေပၚေထာင့္က အနီ၊ အ၀ါ၊ အစိမ္း ခလုတ္သံုးခုမွ အပ - က်န္ခလုတ္ အမ်ားစုဟာ စိမ္းျပာေရာင္ အသြင္နဲ႔ ရွိၾကတာကို ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • မိုကၠရိုေဆာ့ဖ္ ၀င္းဒိုး (Microsoft Windows)
 • မိုကၠရိုေဆာ့ဖ္ ၀င္းဒိုးစနစ္မွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ ခလုတ္မ်ားဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ေလးေထာင့္ (ေထာင့္မွန္ စတုဂံ) ပံုစံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ထြက္လာတဲ့ စနစ္မ်ားမွာေတာ့ "လံုး၀န္းတဲ့ ေထာင့္မ်ားနဲ႔ ခလုတ္" ပံုစံကိုလည္း သံုးႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတာ ျမင္ရမွာပါ။ ၀င္းဒိုးစနစ္က ေလာေလာဆယ္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနတဲ့ (Focus - ျဖစ္ေနျခင္းကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေရးထားျခင္း ျဖစ္ပါ၏) ခလုတ္ရဲ႕ ေဘာင္အတြင္းထဲမွာ အနက္ေရာင္ မ်ဥ္းစက္ေလးမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနတာကို Focus ျဖစ္ေနတယ္ လို႔ ေျပာတာပါ။ ေအာက္က နမူနာ ပံုေလးမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ (Focus အေၾကာင္း သီးျခား ေဖာ္ျပပါမည္..)
  ေနာက္ပိုင္း စနစ္မ်ားမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ ခလုတ္ (Default Button) ေတြကို အျပာေရာင္ အနားသတ္မ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ ေဖာ္ျပထားေလ့ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးထြက္လာတဲ့ Windows Vista မွာေတာ့ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတဲ့ ခလုတ္ (Default Button) ဟာ သူ႔ရဲ႕ ပံုမွန္ျမင္ေနရတဲ့ အေနအထားထက္ အနည္းငယ္ မွိန္သြားျပီး အျပာေရာင္ အနားသတ္မ်ဥ္း ပါရွိပါတယ္။

Advanced & References:
*. ကြန္ပ်ဳတာ ေပၚမွာ ျမင္ေနရတဲ့ ခလုတ္ေတြဟာ အျပင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ အသံုးျပဳေနတဲ့ ခလုတ္ေတြနဲ႔ အေျခခံသေဘာခ်င္း အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္ …
*. ကြန္ပ်ဳတာ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ မရွိခင္ကတဲက ရွိႏွင့္ျပီးသား ျဖစ္တဲ့ သမားရိုးက် ပံုမွန္ ခလုတ္ေတြ အေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အခုလို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ …
 • ေလးေထာင့္ သို႔မဟုတ္ အ၀ိုင္းပံု အမ်ားဆံုး ျဖစ္ျခင္း
 • လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အလုပ္ကို ရုပ္ပံုမ်ား ေရးဆြဲ ေဖာ္ျပ ေပးထားျခင္း
 • ညီညာေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚတြင္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေနျခင္း
 • ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ႏိုင္သည့္ သေဘာ သိသာျခင္း
 • (အမ်ားစုမွာ) ဖိႏွိပ္လိုက္ပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
  (ဥပမာ - မီးခလုတ္ႏွိပ္၍ မီးလင္းျခင္း)
 • (အမ်ားစုမွာ) ဖိႏွိပ္ထားေသာ ခလုတ္တစ္ခုကို ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ထပ္ႏွိပ္ပါက လုပ္ေနေသာ အလုပ္ကို ရပ္ေပးျခင္း
  (ဥပမာ - မီးဖြင့္ထားသည့္ ခလုတ္ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္ႏွိပ္လွ်င္ မီးပိတ္သြားျခင္း)
*. သမားရိုးက် ခလုတ္တစ္ခု ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ …
 • ပထမ တစ္ၾကိမ္ ဖိႏွိပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ သူလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ျပီး
 • ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပန္ဖိႏွိပ္လုိက္တဲ့ အခါမွာ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ကို ရပ္တန္႔ေပးတာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ …
*. ကြန္ပ်ဳတာ ပရိုဂရမ္မ်ားမွာ ပါတဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ခလုတ္မ်ားမွာ ဒီသေဘာကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္ …
 • ဥပမာ - ၀င္းဒိုး စနစ္မွာ ပါတဲ့ Start ခလုတ္ -
  • ပထမ အၾကိမ္ ႏွိပ္လိုက္တဲ့ အခါ Start Menu ေပၚလာျပီး
  • ေနာက္ထပ္ တစ္ၾကိမ္ ျပန္ႏွိပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ Start Menu ျပန္ေပ်ာက္သြားတာ ျမင္ရမွာပါ..
 • Menu bar ေတြမွာ ပါတဲ့ File, Edit, View,.. ,Tools, Help စတဲ့ ေနရာမ်ားဟာလည္း အလားတူပါပဲ။
  • ပထမအၾကိမ္ ႏွိပ္လိုက္တဲ့ အခါမွာ သက္ဆုိင္တဲ့ Menu ေပၚလာျပီး
  • ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္ႏွိပ္လိုက္တဲ့ အခါ ေပၚေနတဲ့ Menu ျပန္ေပ်ာက္သြားတာ ျမင္ရမွာပါ။
 • ခလုတ္ အမ်ားစုဟာ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိေနတဲ့ အျခားေသာ အရာမ်ားထက္ …
  • သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေနျခင္း
  • ေပၚလြင္ ထင္ရွားေနျခင္း
  • အေရာင္ ကြဲျပားျခားနား ေနျခင္း
  • ေမာက္စ္ ျဖတ္သန္းလိုက္သည့္ အခါ အေရာင္ေျပာင္းလာျခင္း/ ၾကြတက္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုႏွစ္မ်ဳိးလံုး ျဖစ္လာျခင္း
  • ဖိႏွိပ္ ခံလိုက္ရျပီးသည့္ အခါတြင္လည္း ခ်ဳိင့္၀င္ေနသည့္/ နိမ့္က်သြားသည့္ အသြင္မ်ဳိး ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရာင္ အသစ္ ေျပာင္းသြားျခင္း
  စတာေတြကို ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ။

Reference:
-define:Button inGoogle Search
-Books & Web Sites shown in Reference Section
ျမန္မာ ညီအကို ေမာင္ႏွမ်ားႏွင့္
အိုင္တီနည္းပညာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ထက္ပို၍
လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာ လိုသူ အနာဂါတ္ ျမန္မာ့ မ်ဳိးဆက္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ...
ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္
ထပ္မံ ျဖည့္စြက္လိုေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို Comment မွတဆင့္
ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး ေပးသြား ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား...

4 comments:

OrionMedscape said...

Hello, IT Friends,
I am not adding or making any comments at the moment. First of all I want to express my joy to see a blog on IT affairs run by Burmese People. I believe it will be of greatly beneficial for the youths who are eagre to learn IT. And I give you my word, as a Burmese, I will pass on the word about the existence of such a blog to every Burmese Youth I see. I am a doctor. My daily life involves a lot of reading. And I know that text can be read out by computer software, e.g. Adobe Reader among many others. Many of them are not always very convenient. When you want to go back to a paragraph or a line in the middle of the page, it will restart reading at the top of the page. The speed or pitch can not be adjusted to suit your convenience best. So if you have any idea about a software that can be used to read web pages, MS Word, PDF and text from CD ROMS and that also allows you creat your own text files and saved to be read out aloud anytime you wish please let me know. Your help and advice will be very much appreciated.

natshinnaung said...

Great Work !! Thanks for all things from your blog.

Anonymous said...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is

Anonymous said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Placa de Vídeo, I hope you enjoy. The address is http://placa-de-video.blogspot.com. A hug.