Sunday, October 21, 2007

Menu bar


Beginner:

"ေရြးခ်ယ္စရာစာရင္း" မီႏူး(Menu) မ်ားကို တန္းစီထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ေနရာ - အတန္း(Bar) ကို Menu Bar လို႔ ေခၚပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေထာင့္မွန္စတုဂံ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ အသြင္ ရွိၾကပါတယ္။ File, Edit, View,.. ,Tools, Help စသည္ျဖင့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ျမင္ေတြ႔ရေလ့ ရွိပါတယ္..


More Details:

Menu bar ေတြမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တူညီေနေလ့ရွိၾကေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ အသံုးခ် ေဆာ့ဖ္၀ဲနဲ႔ စက္ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္ (OS) အမ်ဳိးအစားမ်ား အေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိပါတယ္။

 • ပန္းသီး (Apple Macintosh)
 • ပန္းသီး ကြန္ပ်ဳတာမ်ားမွာ Menu bar ကို ဖန္သားျပင္ ျမင္ကြင္းရဲ႕ အေပၚဘက္ထိပ္မွာ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ ေထာင့္မွာ ပန္းသီး ပံုေလးကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ျပီး၊ ကပ္လ်က္ ညာဘက္က စတင္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲမွာ ပါရွိတဲ့ File, Edit, View,.. ,Tools,Help စတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ Menu အုပ္စု ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. ညာဘက္ အစြန္ကေန ျပန္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ နာရီ၊ အသံအတိုးအက်ယ္ ခလုတ္ စတာေတြကို ျမင္ရမွာပါ...
  ပန္းသီး ကြန္ပ်ဳတာမွာ Menu bar ကို တစ္ခုတည္းပဲ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ လတ္တေလာ ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ Menu bar ဟာ လတ္တေလာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အသံုးခ် ေဆာ့ဖ္၀ဲ အတြက္ပါ.. ဥပမာ အေနနဲ႔ System Preferences ဆိုတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို အသံုးျပဳေနမယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္တဲ့ Menu အုပ္စုကို ညာဘက္မွာ ေတြ႔ရမွာပါ..
  အေစာပိုင္း ကာလက ပန္းသီးကြန္ပ်ဳတာေတြမွာ ပါ၀င္တဲ့ Menu ေတြဟာ ဖန္သားျပင္ ျမင္ကြင္းရဲ႕ ထိပ္မွာ Menu bar ေတြ အမ်ားၾကီး ထားရွိတဲ့ စနစ္ကို သံုးခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ေနာင္မွာ အခု လက္ရွိစနစ္ကို အသံုးျပဴခဲ့တာပါ.. ၁၉၈၃ မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ (ပန္းသီး လီဆာ) စက္ေမာင္းႏွင္မႈစနစ္ ( OS) မွာ ပထမဆံုး Menu bar ကို စတင္ အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္.. အဲဒီစနစ္ဟာ ပန္းသီး ကြန္ပ်ဳတာေတြမွာ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနတဲ့ Mac OS (Macintosh Operating System) မ်ားအားလံုးမွာ ပါရွိတဲ့ အဂၤါရပ္ တစ္ခု အေနနဲ႔ ယခုေနာက္ဆံုး (Mac OS X) အထိ ဆက္လက္ ပါရွိလာခဲ့ ပါတယ္..
 • မိုကၠရိုေဆာ့ဖ္ ၀င္းဒိုး (Microsoft Windows)
 • မိုကၠရိုေဆာ့ဖ္ရဲ႕ ၀င္းဒိုး စက္ေမာင္းႏွင္မႈ စနစ္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ Menu bar ေတြဟာ ဖြင့္ထားတဲ့ ၀င္းဒိုးတိုင္းရဲ႕ ေခါင္းစီးတန္း (Title bar) ေအာက္မွာ ကပ္လ်က္သား အျမဲရွိေနတာ ျမင္ရပါမယ္.. အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဳတာရဲ႕ ဖန္သားျပင္မွာ အခ်ိန္တစ္ခု အတြင္းမွာပဲ ဖြင့္ေနတဲ့ ၀င္းဒိုးေတြရဲ႕ အေရအတြက္ အတိုင္း Menu bar ေတြကို တန္းစီျမင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. Menu bar ေတြရဲ႕ အတြင္းမွာ ပါရွိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ Menu တစ္ခုခ်င္းစီကို အသံုးျပဳခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကီးဘုတ္က Alt ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ Menu အုပ္စု အမည္ေတြကို အခုလို File Edit View .. Tools Help စသျဖင့္
  မ်ဥ္းသားေပးထားတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. ေနာက္ထပ္ သိသာထင္ရွားတာ တစ္ခုကေတာ့ ကီးဘုတ္က Alt ခလုတ္ သို႔မဟုတ္ F10 ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္တဲ့ အခါ ၀င္းဒိုးစနစ္အေနနဲ႔ File ေနရာမွာ အာရံုစိုက္ (Focus) ျဖစ္ေနတာကို သိသိသာသာ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္..
 • လင္းနပ္စ္ႏွင့္ ယူနစ္စ္(Linux and UNIX)
 • လင္းနပ္စ္ႏွင့္ ယူနစ္စ္ OS ေတြမွာေတာ့ ဒီစနစ္ေတြမွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ (KDE) စနစ္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနနဲ႔ Menu bar မ်ားကို ပန္းသီးကြန္ပ်ဳတာ စနစ္ပံုစံနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ၀င္းဒိုး စနစ္ပံုစံနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးလံုးကို တစ္ျပိဳင္တဲ ျဖစ္ေစ စိတ္ၾကိဳက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္.. Linux စနစ္မွာ ပါရွိတဲ့ "၀င္းဒိုး မန္ေနဂ်ာ" Menu မ်ားကို - သက္ဆိုင္ရာ စာမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ Control Panel မွာပါတဲ့ Desktop အျပင္အဆင္ အတြက္ သီးျခားဖန္တီးထားတဲ့ ပရိုဂရမ္ငယ္ေတြကေန ျဖစ္ေစ - ႏွစ္မ်ဳိးလံုးနဲ႔ ျဖစ္ေစ စိတ္ၾကိဳက္ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ပါတယ္..
Advanced & References:
*. Menu ေတြကို ေနရာခ်ထားတဲ့ အစီအစဥ္ဟာ အေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္..
*. အဲဒီ အစီအစဥ္ကို နားလည္ထားမယ္ဆိုရင္ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြကို ေလ့လာရတာ၊ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသင္ယူရတာ အေတာ္ေလး ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္..
*. လူသားေတြရဲ႕ စာေပေရးသား၊ ဖတ္ရႈမႈ အေလ့အထ အမ်ားစုမွာ ဘယ္မွညာသို႔၊ အေပၚမ ွေအာက္သို႕ အစီအစဥ္ (Left to Right, Top To Bottom manner) နဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိေနခဲ့တာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္.. Menu bar မ်ားမွာလည္း အေရးအၾကီးဆံုး အုပ္စုမ်ား၊ အမိန္႔ေပးခ်က္ မ်ားကို ဒီအစီအစဥ္ အတိုင္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..
*. ေဆာ့ဖ္၀ဲတီထြင္ ဖန္တီးသူမ်ားက ကြန္ပ်ဳတာ စနစ္မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးတဲ့ အခါ လူသားအမ်ားစုနဲ႔ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိေနျပီးသား အေျခအေန၊ အသံုးအႏံႈး ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္.. အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဖန္တီးေပးေလ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္.. ဒီအခ်က္ကို Menu bar မ်ားမွာလည္း အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္..
*. Menu bar တစ္ခုကို ၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ အမ်ားအားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အရာေတြက.. File, Edit, View, .. ,Tools, Help အစရွိတဲ့ Menu အုပ္စုတစ္ခုျခင္းရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္..
*. Menu အုပ္စု ေခါင္းစဥ္မ်ားဟာ အတြင္းမွာ ပါရွိတဲ့ အမိန္႔ေပးခ်က္ တစ္ခုခ်င္းရဲ႕ အက်ဥ္းခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္..
*. ဥပမာ အားျဖင့္ File ဆိုတဲ့ အုပ္စုေခါင္းစဥ္ (Meu name လို႔လည္း ေခၚႏိုင္ပါတယ္) ဟာ "အတြင္းမွာ ဖိုင္မ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုး ပါရွိေနေၾကာင္း" အတိုခ်ဳံး ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္.. အဲဒီ File ကို ႏွိပ္ၾကည့္တဲ့ အခါ ပထမဦးဆံုး ျမင္ေတြ႔ရမွာ ကေတာ့  New  Ctrl+N   ျဖစ္ပါတယ္.. ေဆာ့ဖ္၀ဲ၊ ပရိုဂရမ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳတဲ့ အေၾကာင္းရင္းဟာ တစ္ခုခုကို အသစ္ ျပဳလုပ္ ဖန္တီးခ်င္တာ ဒါမွမဟုတ္ ရွိျပီးသား ဖိုင္တစ္ခုကို ျပန္ျပင္ခ်င္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္.. အဲဒါေၾကာင့္.. New  Ctrl+N အရင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္.. ရွိျပီးသားကို ျပင္ခ်င္တာကေတာ့ ေနာက္ထပ္ဦးစားေပး အဆင့္ တစ္ခုမို႔ ျပင္ခ်င္တဲ့ ဖိုင္ကို ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ Open  Ctrl+O လာေလ့ရွိပါတယ္..
*. မွတ္ခ်က္ - အျမဲတမ္း New, Open ဆိုျပီး လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆာ့ဖ္၀ဲ အမ်ဳိးအစားကို မူတည္ျပီး အေရးအၾကီးဆံုး အရာေတြကို ထိပ္ဆံုးမွာ ထားရွိတဲ့ အေၾကာင္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိထားဖို႔လိုပါတယ္..
*. ေနာက္ထပ္ ေအာက္ကို ဆက္ၾကည့္ၾကမယ္ဆိုရင္ သိမ္းဆည္းတဲ့ အလုပ္ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ Save   Ctrl+Save |  Save As စတဲ့ အမိန္႔ေပးခ်က္ ေတြကို သီးျခားအုပ္စုငယ္ေလး တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ျမင္ေတြ႔ရမွာပါ.. ဆက္လက္ျပီး Page Setup | Print Preview |  Print   Ctrl+P စတဲ့ ေဆာင္ရြက္ထားျပီး သမွ်ကို စာရြက္အေနအထား၊ အရြယ္အစားမ်ား ေရြးခ်ယ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ႏိုင္တဲ့ Printအုပ္စုငယ္ေလးကို ဆက္လက္ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလံုး ျပီးဆံုးတဲ့ အခါ သံုးေနတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ပရိုဂရမ္ကို ပိတ္ႏိုင္တဲ့ အမိန္႔ေပးခ်က္ Exit ကိုေတာ့ ေနာက္ထပ္ သီးျခား အုပ္စုေလး တစ္ခု အေနနဲ႔ ေအာက္ဘက္ ဆံုးမွာပဲ အျမဲထားရွိတာ ျမင္ၾကရမွာပါ.. ဒါေတြအားလံုးက File menu တစ္ခုတည္းကို ဥပမာ အေနနဲ႔ ထားျပီး ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္.. က်န္တဲ့ Menu မ်ားမွာလည္း အေရးၾကီးတဲ့ အမိန္႔ေပးခ်က္မ်ားကို အေပၚဆံုးမွာ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...
*. မိုကၠရိုေဆာ့ဖ္ ၀င္းဒိုးနဲ႔ ပန္းသီး မက္ကင္ေတာ့ရွ္ စနစ္ ႏွစ္ခုလံုးမွာ၊ အသံုးမ်ားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကီးဘုတ္ ကေန ျဖတ္လမ္းနည္း (Shortcut) နဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထား ပါတယ္။ မို္ကၠရိုေဆာ့ဖ္ရဲ႕ Menu bar ေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မွာ တြဲလ်က္ရွိေနတာျဖစ္ေပမယ့္၊ မက္ကင္ေတာ့ရွ္ စနစ္မွာ ပါရွိတဲ့ Menu bar စနစ္ဟာ Fitts's law အရ ငါးဆ ပိုျမန္တဲ့ အေၾကာင္း ပန္းသီးကြန္ပ်ဳတာ ကုမၸဏီမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္... အေၾကာင္းကေတာ့ Menu bar ဟာ ဖန္သားျပင္ရဲ႕ အစြန္းမွာ အျမဲရွိေနတဲ့ အတြက္ ပန္းသီးကြန္ပ်ဳတာ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေမာက္စ္ ညြန္တံမ်ားကို ဖန္သားျပင္ ျမင္ကြင္းရဲ႕ ထိပ္ကို စိတ္လြတ္လက္လြတ္ ပစ္တင္လုိက္ႏိုင္ျပီး Menu bar ေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားတာ၊ ေက်ာ္သြားတာမ်ဳိး ဘယ္ေတာ့မွ ၾကံဳရမွာ မဟုတ္လို႔ပါပဲ... ပန္းသီးကြန္ပ်ဳတာ ကုမၸဏီဟာ ဒီနည္းစနစ္ရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးၾကီးမားပံုကို ေကာင္းစြာ သိရွိလိုက္တဲ့ အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ Menu bar စနစ္ကို မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ ခဲ့ပါတယ္..Reference:
-define:Menu, GUI, & Menu bar in Google Search
-Books & Websites shown in Reference Section
ျမန္မာ ညီအကို ေမာင္ႏွမ်ားႏွင့္
အိုင္တီနည္းပညာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ထက္ပို၍
လြယ္ကူလ်င္ျမန္ ျပည့္စံုစြာ ေလ့လာ လိုသူ အနာဂါတ္ ျမန္မာ့ မ်ဳိးဆက္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ...
ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္
ထပ္မံ ျဖည့္စြက္လိုေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို Comment မွတဆင့္
ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး ေပးသြား ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား...

1 comment:

Aung said...

Juniper firewall အေၾကာင္းရွင္းျပေပးလို႕ရမလားဗ်ာ။